Filmové recenze, filmové novinky každý den

Každý den nové filmové recenze, filmové novinky a další.

CHAT

Filmové novinky

Poslední legie (2007)

Poslední legie

Poslední legie

  The Last Legion
Poslední legie

Řím, 476 př.n.l. Římská říše je ohrožena. Mocná síla, která po téměř 500 let posunula hranice své země od Mezopotámie na východě po Iberský poloostrov na západě, od Rýna a Dunaje na severu po Egypt na jihu, upadá.

V předvečer korunovace dvanáctiletého Romula Augusta přijíždí do Říma barbarský generál Odoaker, aby uzavřel dohodu s Orestem. Odoaker požaduje Římskou říši výměnou za svou dlouhodobou podporu římských legií na východě. Ale Orestes odmítá.

V den korunovace, kdy se celý Řím chystá zhlédnout slavnostní obřad, předpovídá Ambrosinus, Romulův rádce a učitel, nebezpečí. Orestes se právem obává o svého syna, a tak jmenuje Aurelia ze čtvrté legie jeho osobním strážcem. Té noci se Aurelius a jeho legionáři utkají s nepřítelem – Odoaker a jeho armáda se vrátili do Říma.

S ohlušujícím řevem útočí barbarské armády na město. Propuká bitva, brutální útočníci nemají slitování a krev teče ulicemi. Orestes je zabit, Romulus je společně s Ambrosinem zajat a odvezen na ostrovní pevnost Capri. Zde Romulus najde mýtický Césarův meč, který nese proroctví „jedno ostří k obraně, druhé ostří k vítězství; …padne do ruky tomu …kdo je předurčen vládnout.“

Země je zubožena, vojáci pobiti. Ale ne všichni římští legionáři jsou mrtví. Aurelius je naživu a když zjistí, že Byzantská říše poskytne Romulovi útočiště, vydá se v doprovodu malé skupiny mužů a záhadné byzantské válečnice Miry na cestu – najít a zachránit Romula.

Díky Ambrosinově promyšlené strategii a bojovým dovednostem Aurelia a Miry je Romulus osvobozen. Když však všichni společně dorazí na pobřeží, zjistí, že se obyvatelé Byzantské říše přidali k Odoakerově armádě Gótů. Tváří tvář této zradě musí najít v Británii poslední válečnou jednotku, která zůstala věrná Římu – devátou legii.

Poslední legie

Když se v srpnu 2005 začalo natáčet v Tunisku, stala se Poslední legie realitou. Více než před 6 lety si začali Martha a Dino De Laurentiis pohrávat s představou natočit akční film založený na pádu Římské říše. Producenti měli jasnou vizi – natočit výpravný, dobrodružný a zároveň velmi propracovaný příběh chlapce a jeho ochránců.

„Naši myšlenku jsme založili na knize Valerio Manfrediho – The Last Legion – ale zkombinovali jsme ji s historickými fakty a s tím, co bylo již známo o posledním vládci Říma,“ říká Martha De Laurentiis. „Nikdo přesně neví, co způsobilo pád Římské říše a my jsme se rozhodli použít pozadí tohoto chaosu k vyprávění příběhu posledního vládce, mladého chlapce, a jeho úsilí zachránit zemi. Skutečnost, že mu bylo pouhých 12 let, se stala základem příběhu.“

Příběh sleduje historicky přesné události 12letého Romula Augusta, posledního římského panovníka, který vládl městu jen krátce před tím, než jeho rodiče byli zabiti během obsazení Říma. Tento příběh dále spekuluje o tom, co se mohlo stát těsně poté. Sleduje dobrodružství vojáků stále loajálních Césarovi, kteří pomohli Romulovi utéci a přesunout se do vzdálené Británie, aby zde našli poslední legii stále věrnou Římu.

 

Žádné komentáře
 
Filmové recenze, filmové novinky každý den