Filmové recenze, filmové novinky každý den

Každý den nové filmové recenze, filmové novinky a další.

CHAT

Chyby ve filmech

Den poté

Den poté
.) Jak je známo, mrznoucí voda se roztahuje. Pokud by tedy voda v celém New Yorku začala mrznout, musela by přece zničit budovy...

2.) Proč když doktor Hall s přáteli jedou autem zachránit Sama, tak svítí pouze obyčejnými reflektory a teprve po nárazu rozsvítí spoustu dalších??

3.) Když je na začátku filmu Jack na besedě o globálním oteplování, tak prezentuje na obrazovce golfský proud a proudění celého světa. Golfský proud však zde teče naopak (od Anglie k Grónsku)!

4.) Do Ameriky vtrhla doba ledová a všichni utíkají do Mexika, jako poslední(jak jinak) jde prezident. V celém Bílém domě už vypadla elektřina, ale na jeho stole v Oválné pracovně stále svítí lampa. Jak je to možné?

5.) Když jdou tři chlapi za synem a jeden z nich se propadne do budovy, tak ten co ho drží, má pod sebou sklo. V dalším záběru má pod sebou pořádný kus železa a potom zase sklo.

6.) Sam se dostane do místnosti s léky oknem. Pak odemkne dveře, které BYLY ZAMČENY ZEVNITŘ. Ale jak je to možné, když v místnosti nikdo nebyl a okno bylo taky zavřené?

7.) Jak to, že je New York celý pod vodou? V dobách ledových byla hladina oceánů naopak nejnižší, voda byla vázána právě v ledovcích a sněhu.

8.) Když se vlny řítí ulicemi, tak před knihovnou stojí bezdomevec. Když ho kamera zabírá zepředu, tak má pravou ruku mírně pokrčenou před sebou a drží v ní vodítko. Ale při záběrech zezadu má tuto ruku opřenou o svůj vozík. Viz. obrázek.

 

9.) Když Terry Rapson kouká, jak jeho syn kreslí, tak si položí na stůl hrneček. V jednom, záběru však ucho hrnečku směřuje jiným směrem než v záběrech předchozích. Je to přibližně v čase 00:49:30. Viz. obrázek.

 

10.) Čára kterou nakreslí Jack na mapu na stěně (když říká, koho je třeba zachránit) se několikrát v různých záběrech změní. Viz. obrázek.

 

11.) Když utíkají s léky do knihovny, tak v knihovně promrzá celá chodba a to tam nejsou žádný okna a chodba vede prakticky středem knihovny. Místnost, kde se ukrývají je ale s okny, tak jaktože nepromrzla a všichni nezmrzli?

12.) Když je nad knihovnou oko bouře, tak začínají praskat skla mrakodrapů z důvodu nízké teploty. V některých záběrech (např. když si sam dělá sněžnice, aby mohl jít pro léky) je jasně vidět že je v místnosti, kde se ukrývají a pálí kniky je také okno. Jak je možné že neprasklo, a všichni nezmrzli?

13.) Když malá skupina lidí rozbíjí automaty v knihovně kvůli jídlu jde za nimi na zdi vidět lékárnička. Tak proč šli pro penicilín na loď.

14.) Když v knihovně pálily knihy, tak jaktože v žádném záběru na knihovnu (z hora) není vidět kouř a ani komín!

15.) Když bylo hlavním postavám líto, že pálí staré a vzácné knihy, tak proč nezečali pálit dřevěné vybavení knihovny? V každém záběru jsou vidět hromady lavic a stolů.

16.) Jaktože není z vesmíru vidět zamrzlý oceán?

17.) Když se jeden s těch 3 propadne na skleněné střeše, tak ten první zasekne cepín do skla a to nepraskne.

18.) Když se na začátku propadne do ledového příkopu, tak cepín v ruce nedrží, ale pak za něj vysí!

Žádné komentáře
 
Filmové recenze, filmové novinky každý den